wat is verjaring vordering

Voorkom verjaring van een vordering en loop geen betalingen mis

Veel zelfstandig ondernemers beheren hun eigen financiën. Maar als je ervoor kiest de zakelijke boekhouding zelfstandig te regelen, onderschat dan vooral niet de moeite die moet worden gedaan voor lastige zaken, zoals het regelen van het debiteurenbeheer. Als ondernemer krijg je, naast de normale boekhouding, namelijk ook onherroepelijk te maken met achterstallige betalingen. En als je te lang wacht met het vorderen van die achterstallige betalingen, loop je ook nog het risico op verjaring. Dat betekent dat jij als schuldeiser het recht verliest om de betaling überhaupt nog af te kunnen dwingen. Hoogste tijd dus dat wij hier in een van onze informatieve blogs aandacht aan besteden. Hier krijg je antwoord op de vragen: wat is verjaring van een vordering en wanneer treedt het in werking?

Wat is een vordering en hoe kan deze verjaren?

Ondernemers die er bij het starten van hun bedrijf voor kiezen hun eigen boekhouding te beheren, doen dit vaak uit kostenoverwegingen of omdat zij niet direct een samenwerking aan willen gaan met een externe partij. Het beheren van de eigen financiën kan bij de start van een onderneming een overzichtelijke taak lijken, maar zaken kunnen snel complexer worden. Wat doe je bijvoorbeeld als een klant niet betaalt? De kans is groot dat jij als onervaren boekhouder, niet direct de juiste stappen onderneemt en debiteuren te lang blijven liggen. Als jij het te druk hebt met andere zaken in het bedrijf, loop je zelfs het risico dat jouw vordering op de klant zo lang blijft liggen, dat jij het recht verliest om deze betaling nog via de rechter op te kunnen eisen. De achterstallige betaling kan op dat moment alleen nog worden voldaan door een vrijwillige betaling van de klant of door verrekening met een schuld, als je die tenminste bij diezelfde klant hebt openstaan.

Wanneer treedt verjaring van een vordering in werking?

Een debiteur zo lang laten liggen dat hij verjaart, dat zal jou niet overkomen, denk je? Mis. Heel veel ondernemers gaan met deze gedachte de mist in. De verjaringstermijn gaat in zodra de vordering opeisbaar is. Dit betekent dat als jij een aflossingstermijn hebt afgesproken met de klant, de verjaringstermijn direct gaat lopen. Hoewel de standaard verjaringstermijn 20 jaar is, geldt voor sommige vorderingen een kortere periode. Zo geldt voor een vordering tot betaling van schade of boete een termijn van 5 jaar vanaf de dag dat de schade en de dader hiervan bekend zijn geworden. Bij consumentenkoop geldt een nog kortere verjaringstermijn, namelijk een periode van slechts 2 jaar. Als ondernemer hoeven wij jou niet te vertellen dat deze tijd snel voorbij gaat als je het druk hebt met andere zaken; verkoop je vorderingen daarom.

Niet meer wachten op je geld? Neem vrijblijvend contact op!

Ons doel bij FactorInck is om jou te ontzorgen in lastige betalingszaken zoals hierboven beschreven. Dit doen wij niet tegen onbegrijpelijke vergoedingen, maar tegen een transparante factorfee die vooraf met jou besproken wordt. Voor deze fee nemen wij je niet alleen veel zorg uit handen, maar verleg je ook het risico op uitblijvende betalingen naar ons. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

En als ook wel wat hulp kunt gebruiken bij andere boekhoudkundige zaken, dan verwijzen wij je graag naar onze partner Entrpnr. Zij kunnen jouw dagelijks boekhouding uit handen nemen en verwerken met de modernste software. Zo heb jij de handen vrij om te ondernemen. En omdat zij een breed pakket aan diensten aanbieden, zit er ook voor jouw onderneming een passend pakket bij.